Dėl valstybinės žemės nuomos „Gariūnų“ verslo parkui

Dėl valstybinės žemės nuomos „Gariūnų“ verslo parkui


Reaguodama į 2021-03-23 LNK televizijos žinių reportažą apie paslaugų smulkiam ir vidutiniam verslui parką „Gariūnai“, Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) informuoja, kad:

1. NŽT privalėjo nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartis su „Gariūnų“ teritorijoje veikiančiomis įmonėmis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 402 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 808 „Dėl valstybinės svarbos projekto“ pripažinimo netekusiu galios“, kadangi po šio nutarimo priėmimo, iki tol galiojusios nuomos sutartys neteko teisinio pagrindo, kuriuo vadovaujantis sutartys ir buvo sudarytos.

2019 m. derindama Ekonomikos ir inovacijų ministerijos inicijuotą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą, NŽT atkreipė dėmesį, kad panaikinus valstybinės svarbos projekto statusą, bus peržiūrėtos valstybinės žemės nuomos sutartys dėl tolesnio jų galiojimo.

NŽT Vilniaus miesto skyrius, išanalizavęs teisinę ir ekonominę aplinką, dar 2020 m. spalio 6 d. raštu įspėjo „Gariūnuose“ statinius valdančias tris įmones dėl nuomos sutarčių nutraukimo bei informavo apie galimybę išsinuomoti žemės sklypus, vadovaujantis Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“.

Valstybinės žemės nuomos sutartys nutrauktos su visomis (trimis) įmonėmis. Iš viso buvo nutrauktos penkios valstybinės žemės nuomos sutartys. Bendras nuomotos valstybinės žemės plotas sudarė 30,5 ha.

2. NŽT sprendimas nutraukti esamas žemės nuomos sutartis neturės jokios neigiamos įtakos eksploatuojant šioje teritorijoje esančius statinius – su visais statinių savininkais bus sudarytos naujos žemės nuomos sutartys. Tik taip bus išvengta susiklosčiusio teisinio neapibrėžtumo, o verslui užtikrintas tvarumas – naujas ilgalaikis žemės nuomos sutarčių teisinis pagrindas ir stabili šiuo metu šioje teritorijoje veikiančių įmonių veikla.

Dėl „Gariūnų“ teritorijoje stovinčių teisiškai registruotų ir savarankiškai funkcionuojančių statinių ar įrenginių (pagrindinio daikto) su priklausiniais (jeigu jų yra) eksploatavimo savininkai bendra tvarka turės kreiptis į NŽT su prašymais išnuomoti žemės sklypo dalis, reikalingas jų nuosavybės teise valdomiems statiniams eksploatuoti.

NŽT, išnuomodama ar perleisdama valstybinę žemę, vadovaujasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 260 patvirtintų taisyklių nuostatomis. Teisės aktuose yra įtvirtintos imperatyvios nuostatos, reikalaujančios, kad žemės sklypai (jų dalys) būtų formuojami ir išnuomojami (perleidžiami nuosavybėn, perduodami neatlygintinai naudotis) tik tokio dydžio, kurio reikia esamam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti.

Žemės sklypų ar jų dalių dydžiai yra nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 3D-40 „Dėl Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos patvirtinimo“.

Taigi pažymėtina, kad žemės nuomos sutarčių nutraukimas, pasibaigus valstybinės svarbos projekto galiojimui, yra privalomas procedūrinis veiksmas, po kurio sudaromos naujos valstybinės žemės nuomos sutartys atsižvelgiant į galimus pasikeitusius teritorijos eksploatavimo poreikius ir užtikrinant darnios ir subalansuotos ekonomikos ir miestų plėtros reikalavimus, taip pat valstybės bei įvairių visuomenės grupių teisėtus interesus.

Pranešimą paskelbė: Aušrinė Lisauskienė, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Rekomenduojame

„YIT Lietuva“ atliks kelio šalia Grigiškių remontą – naudą pajus ir vairuotojai, ir gyventojai

„YIT Lietuva“ atliks kelio šalia Grigiškių remontą – naudą pajus ir vairuotojai, ir gyventojai

Darnios miestų ir infrastruktūros plėtros bendrovė „YIT Lietuva“ pasirašė sutartį su Lietuvos automobilių kelių direkcija dėl rajoninio kelio Grigiškės-Dėdeliškės-Rykantai 6,1 km ilgio ruožo kapitalinio remonto. Šalia Vilniaus esantis ruožas bus išasfaltuotas, o tai reikšmingai pagerins eismo sąlygas kelyje ir padės spręsti aplinkiniams gyventojams aktualias dulkių taršos ir triukšmo problemas. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki […]

Viena esminių elektros instaliacijos klaidų: daro dauguma, bet apie pasekmes nesusimąsto

Viena esminių elektros instaliacijos klaidų: daro dauguma, bet apie pasekmes nesusimąsto

Patikimai veikiantys buitiniai ir kiti elektros prietaisai namuose – komfortas, kuris prasideda sulig tvarkinga būsto elektros instaliacija. Tačiau neretai apie tai nepagalvojama ir į elektros darbus žiūrima aplaidžiai, ypač kuriantis naujame būste arba atliekant kapitalinį remontą. Tad kokių esminių klaidų derėtų vengti, kokių taisyklių reikėtų paisyti ir kokiomis prevencinėmis priemonės rekomenduojama pasirūpinti, kad viskas namuose […]

Vilniaus m. savivaldybės darbuotojams suteiktos išsamios NŽT specialistų konsultacijos

Vilniaus m. savivaldybės darbuotojams suteiktos išsamios NŽT specialistų konsultacijos

Pastaruoju metu padaugėjo asmenų skundų dėl Vilniaus miesto savivaldybės nevykdomų ar vėluojamų atlikti užduočių Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų parengimas teisės aktų nustatytu laiku ir be vėlavimų yra svarbus daugeliui Vilniaus gyventojų ir verslo atstovų, todėl šiai problemai spręsti […]

Kaip keistųsi situacija, jeigu liftai atitiktų vartotojų poreikius

Kaip keistųsi situacija, jeigu liftai atitiktų vartotojų poreikius

iftai yra sritis, kurioje susipina verslo ir vartotojų interesai bei techninis ir teisinis reglamentavimas. Ir visa tinkamai veiks tik tuomet, kai dėmesio centre pirmiausia bus žmogaus siekis judėti saugiai, lengviau ir paprasčiau. Liftas žmogaus judėjimą turi daryti paprastesnį. Tą suprato lifto prototipą sukūrę dar senovės Romos, Egipto gyventojai. Antroje 20 a. pusėje imta kalbėti apie […]